Shipments to EU, USA and Asia working normally. For other areas/countries, please contact us before ordering.

Rekisteriseloste ja tietoturvakäytäntö

Rekisteriseloste ja tietosuojakäytäntö, päivitetty 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Custom Sounds Finland Oy
Y-tunnus: 2488536-8
Kirkkokatu 1 B, 00170 Helsinki
Sähköpostiinfo@customsounds.fi
Puh. 010 2312 460 arkisin klo 10-18

2. Rekisterin nimi
Custom Sounds Finland Oy:n asiakasrekisteri.

3. Käsiteltävät tiedot
3.1 Nimi ja yhteystiedot
- etu- ja sukunimi, lähiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
- lisäksi keräämme yrityksiltä ja yhteisöiltä seuraavia tietoja: toimitus- ja laskutusosoite, y-tunnus, kotisivuosoite.

3.2 Asiakkaan tunnistetiedot
- asiakasnumero, asiakastyyppi (henkilö/yritys)

3.3 Kielivalinta
- suomi tai englanti

3.4 Asiakkaan suostumus vastaanottaa markkinointiviestintää sähköpostitse

3.5 Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot
- mm. myyntiin ja huoltoon liittyvät tuoteinformaatiot, asiakaspalautteet, tietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä.

3.6 Asiakkuuteen tai henkilöön liittyvät profiilit ja muut luokitukset
- mm. evästeiden kautta kerättävät tiedot.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Asiakasrekisteriä käytetään asiakasyhteydenpitoon, tiedottamiseen ja markkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri koostuu neljästä (4) erillisestä, käyttötarkoituksen mukaan kootusta, rekisteristä:

5.1 Laskutuksessa ja tilauksien käsittelyssä käytettävä rekisteri, jossa on seuraavat asiakasta koskevat yhteys- ja luottokauppaan liittyvät tiedot: yksityishenkilön etu- ja sukunimi, yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus, osoite- ja toimitustiedot, yhteyshenkilö, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkosivu, maksuehto ja luottoraja.

5.2 Postitusrekisteri suoramarkkinointitarkoituksiin, jossa on seuraavat asiakasta koskevat yhteystiedot: yrityksen nimi, etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka. Rekisterissä olevia tietoja käytetään Custom Sounds Finland Oy:n ja sen sidosryhmien toimesta asiakkaille suunnattuun tiedottamiseen ja suoramarkkinointiin.

5.3 Postituslista, jossa on asiakkaan sähköpostiosoite. Rekisterissä olevia osoitteita käytetään asiakkaille suunnattuun tiedottamiseen ja suoramarkkinointiin.

5.4 Verkkokaupan (customsounds.fi) laskutuksessa ja tilauksien käsittelyssä käytettävä rekisteri, jossa on seuraavat asiakasta kos kevat yhteys- ja luottokauppaan liittyvät tiedot: yksityishenkilön etu- ja sukunimi, yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus, osoite- ja toimitustiedot, yhteyshenkilö, puhelinnumero, sähköpostiosoite, maksuehto, luottoraja, tilaus-, toimitus-,laskutus- ja palautustapahtumat, verkkopalvelun tunnus ja salasana. Käyttämällä verkkosivustojamme, hyväksyt käyttämämme evästeet.

6. Välttämättömät tiedot
Keräämme asiakkaistamme vain kulloinkin asiakasuhteen hoitamiseksi tarvittavat välttämättömät tiedot, jotta voimme tarjota sopimuksessa mainitut edut tai palvelut. Tälläisiä tietoja ovat mm. nimi, yhteystiedot ja tiedot ostoksista.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterien tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä tai asiakkaan oma-aloitteisesti niihin liittyessä joko suullisesti tai kirjallisesti. Postituslistaan asiakas voi liittyä myös Custom Sounds Finland Oy:n kotisivulla lähettämällä ohjelmalle pyynnön rekisteröitymisestä ja vastaamalla ohjelman lähettämään vahvistuspyyntöön. 

Asiakkaiden luottokelpoisuustiedot saadaan Suomen Asiakastieto Oy:n järjestelmästä.

Rekisteritietoja päivitetään asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemien ilmoituksien perusteella sekä hakemalla tietoa yleisesti ja maksullisesti saatavilla olevista julkaisuista ja tiedostoista (esim. YTJ tai maksulliset suoramarkkinointirekisterit). 

8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen Tietosuoja-asetuksessa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi, jollei lainsäädäntö muuta edellytä.

9. Oikeus peruuttaa suostumus markkinointiviestintään
Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa vastaanottaa markkinointiviestejä. Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen esimerkiksi silloin, kun henkilö on antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin. Suostumuksen voi peruuttaa joko markkinointisähköpostin linkistä tai ilmoittamalla siitä info@customsounds.fi.

10. Asiakkaan oikeudet
Asiakkaalla on henkilötietolain 26 — 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Joidenkin tietojen saamista on kuitenkin rajoitettu mm. rikosten ehkäisemisen ja selvittämisen vuoksi.

Tarkastuspyyntö tehdään toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteella: Custom Sounds Finland Oy, Tietosuojavastaava, Kirkkokatu 1 B, 00170 Helsinki. Tarkastuspyynnössä tulee mainita nimi, sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero. Käsittelemme tarkastuspyynnöt kohtuullisessa ajassa. Pidätämme oikeuden veloittaa maksullinen korvaus asiakkaan tietojen tarkastuspyyntöihin liittyvästä käsittelystä.

11. Tiedon korjaaminen ja valitusosoitus
Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan myymälässä tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info@customsounds.fi. Käsittelemme korjauspyynnöt kohtuullisessa ajassa.

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa vakituinen kotipaikkasi tai työpaikkasi on tai jossa katsot säännösten rikkomisen tapahtuneen. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

12. Tietojen luovuttaminen
Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelevät yrityksemme työntekijät työssään. Asiakkaita koskevien henkilötietojen osalta käytämme alihankkijoita asiakashallintaan ja markkinointiin. Alihankkijamme käsittelevät henkilötietoja kirjallisen toimeksiantosopimuksen nojalla.

Voimme luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä. Voimme myös luovuttaa anonymisoitua tai tilastollista tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää henkilöön. Mikäli tällainen tieto ei enää ole katsottavissa henkilötiedoksi, voimme luovuttaa tietoa kolmansille osapuolille myös muuta kuin tässä mainittua tarkoitusta varten.

Tietyissä tilanteissa tietojasi saatetaan siirtää EU:n ulkopuolelle. Osa käyttämistämme palveluista saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Jos tietoa siirtyy EU:n ulkopuolelle, varmistamme että maa on EU:n tarkoittama riittävän tietosuojan maa.

13. Rekisteriselosteen muuttaminen
Custom Sounds Finland Oy kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa ja pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Custom Sounds Finland Oy suosittelee asiakkaitaan tutustumaan rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin sekä tietoturva-alan yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä.